Posey Ridge Farms

179 New Rd, Richmond, KY 40475
$ 99,500
Acres
26.7148

Edgewater Estates

2654 U.S. 62, Cynthiana, KY 41031
$ 69,500
Acres
4.5553 - 4.9614 Acres

Mount Mariah Farms

301 Mount Moriah Rd, Carlisle, KY 40311
$65,500 - $95,500
Acres
33.9637 - 40.9573 Acres

Goose Creek Farms

2510 Cook Ridge Rd, Brooksville, KY 41004
$ 61,500
Acres
16.4795 Acres

Blue Licks Farms

152 Thomas Pike, Mt. Olivet, KY 41064
$59,500 - $79,500
Acres
26.6188 - 44.5879 Acres

Johnson Creek Farms

275 Gayle Gorge Road, Mount Olivet, KY 41064
Zero Money Down
$55,900 - $59,500
Acres
16.0905 - 17.4413 Acres

Judd Road Farms

814 Judd Rd, Old Landing, KY 41311
Zero Money Down
$51,900 - $79,500
Acres
10.0052 - 33.4141 Acres

Coys Road

150 Coys Rd, Bledsoe, KY 40810
$ 47,900
Acres
40.30 Acres

Davenport Farms

8035 Davenport Ln, Maysville, KY 41056
$39,500 - $49,500
Acres
8.2085 - 10.2724 Acres

Happy Ridge Farms

4332 KY-596, Mayslick, KY 41055
Zero Money Down
$39,500 - $81,500
Acres
10.1242 - 29.7199 Acres

Hurricane Ridge Farms

176 Sage Lane, Waynesburg, KY 40489
$37,500 - $39,500
Acres
8.18 - 10.82 Acres

Gravel Lick Branch

450 Gravel Lick Branch Rd, Waco, KY 40385
$ 37,500
Acres
10.78 Acres

Mollie’s Run Farms

4317 KY-596, Mayslick, KY 41055
Zero Money Down
$32,900
Acres
8.5766 Acres

Bear Wallow Farms

7157 Polecat Pike, Maysville, KY 41056
$31,500 - $45,900
Acres
5.1966 - 11.2475 Acres

Low Gap Farms

482 Low Gap Branch Rd, Woollum, KY 40906
$25,500 - $67,500
Acres
10.0862 - 24.8369 Acres

Sunrise Ridge Farms

698 Criswell Road, Berry, KY 41003
Zero Money Down
$24,500
Acres
5.0882Acres

North Fork Farms

2811 Bridgeville Rd, Brooksville, KY 41004
$19,500 - $85,500
Acres
2.9934 - 21.6448 Acres

Big Oak Farms

1686 Tom Stamper Rd, Frenchburg, KY 40322
$15,900 - $37,900
Acres
3.0049 - 10.7824 Acres

Lost Fork Road

511 Lost Fork Road, Big Creek, KY 40914
Zero Money Down
$ 13,900
Acres
2.93 Acres

Posey Ridge Farms

179 New Rd, Richmond, KY 40475
3 months ago
Acres 26.7148

Edgewater Estates

2654 U.S. 62, Cynthiana, KY 41031
3 months ago
Acres 4.5553 - 4.9614 Acres

Mount Mariah Farms

301 Mount Moriah Rd, Carlisle, KY 40311
2 months ago
$65,500 - $95,500
Acres 33.9637 - 40.9573 Acres

Goose Creek Farms

2510 Cook Ridge Rd, Brooksville, KY 41004
3 weeks ago
Acres 16.4795 Acres

Blue Licks Farms

152 Thomas Pike, Mt. Olivet, KY 41064
2 months ago
$59,500 - $79,500
Acres 26.6188 - 44.5879 Acres

Johnson Creek Farms

275 Gayle Gorge Road, Mount Olivet, KY 41064
Zero Money Down
2 months ago
$55,900 - $59,500
Acres 16.0905 - 17.4413 Acres

Judd Road Farms

814 Judd Rd, Old Landing, KY 41311
Zero Money Down
2 months ago
$51,900 - $79,500
Acres 10.0052 - 33.4141 Acres

Coys Road

150 Coys Rd, Bledsoe, KY 40810
2 days ago
Acres 40.30 Acres

Davenport Farms

8035 Davenport Ln, Maysville, KY 41056
3 months ago
$39,500 - $49,500
Acres 8.2085 - 10.2724 Acres

Happy Ridge Farms

4332 KY-596, Mayslick, KY 41055
Zero Money Down
3 months ago
$39,500 - $81,500
Acres 10.1242 - 29.7199 Acres

Hurricane Ridge Farms

176 Sage Lane, Waynesburg, KY 40489
4 months ago
$37,500 - $39,500
Acres 8.18 - 10.82 Acres

Gravel Lick Branch

450 Gravel Lick Branch Rd, Waco, KY 40385
3 months ago
Acres 10.78 Acres

Mollie’s Run Farms

4317 KY-596, Mayslick, KY 41055
Zero Money Down
2 months ago
Acres 8.5766 Acres

Bear Wallow Farms

7157 Polecat Pike, Maysville, KY 41056
3 months ago
$31,500 - $45,900
Acres 5.1966 - 11.2475 Acres

Low Gap Farms

482 Low Gap Branch Rd, Woollum, KY 40906
3 weeks ago
$25,500 - $67,500
Acres 10.0862 - 24.8369 Acres

Sunrise Ridge Farms

698 Criswell Road, Berry, KY 41003
Zero Money Down
4 months ago
Acres 5.0882Acres

North Fork Farms

2811 Bridgeville Rd, Brooksville, KY 41004
2 months ago
$19,500 - $85,500
Acres 2.9934 - 21.6448 Acres

Big Oak Farms

1686 Tom Stamper Rd, Frenchburg, KY 40322
2 months ago
$15,900 - $37,900
Acres 3.0049 - 10.7824 Acres

Lost Fork Road

511 Lost Fork Road, Big Creek, KY 40914
Zero Money Down
3 months ago
Acres 2.93 Acres