7828 Route 3

7828 Rockcastle Road, Louisa, KY 41230
icon
icon
$17,900
Acres
5.3346 Acres

7828 Route 3

7828 Rockcastle Road, Louisa, KY 41230
4 months ago
Acres 5.3346 Acres