Edgewater Estates

38.340411, -84.347302
icon
icon
$69,500
Acres
4.8586 - 4.9639 Acres

Turtle Run Estates

12590 State Route 68, Bethel, OH, 45106
icon
icon
$59,500
Acres
10.006 - 10.014 Acres

Happy Ridge Farms

4356 KY-596, Mayslick, Kentucky 41055
icon
icon
$47,900
Acres
12.0362 Acres

Station Camp Farms

2300 Murphy Ford Road, Irvine, KY 40336
icon
icon
icon
$45,000 - $94,500
Acres
13.0811 - 74.1182 Acres

Trent Ridge Farms

2071 Trent Ridge Rd, Morehead, KY 40351
icon
icon
$39,500 - $45,500
Acres
10.1380 - 11.9829 Acres

Little Willow Creek Farms

7300 Milford Road, Falmouth, KY 41040
icon
icon
icon
$38,500 - $78,500
Acres
8.1841 - 19.6701 Acres

Gum Branch Road

1250 Gum Branch Rd, Manchester, KY 40962
icon
icon
$34,500
Acres
15 Acres

Taylor School Farms

2300 Taylor School Road, London, KY 40741
icon
icon
$34,500 - $49,500
Acres
5.7046 - 21.7983 Acres

Bear Wallow Farms

Zero Money Down
7007 N Bear Wallow Rd, Maysville, KY 41056
icon
icon
$31,500
Acres
5.2483 - 5.7452 Acres

Clay Lick Farms

285 Clay Lick Rd, Jeffersonville, KY 40337
icon
icon
$25,900
Acres
3.3257 - 3.4415 Acres

6801 Highway 1781

6801 State Highway 1781, Crab Orchard, KY 40419
icon
icon
$23,900
Acres
2 Acres

7828 Route 3

7828 Rockcastle Road, Louisa, KY 41230
icon
icon
$17,900
Acres
5.3346 Acres

Edgewater Estates

38.340411, -84.347302
3 months ago
Acres 4.8586 - 4.9639 Acres

Turtle Run Estates

12590 State Route 68, Bethel, OH, 45106
2 months ago
Acres 10.006 - 10.014 Acres

Happy Ridge Farms

4356 KY-596, Mayslick, Kentucky 41055
6 months ago
Acres 12.0362 Acres

Station Camp Farms

2300 Murphy Ford Road, Irvine, KY 40336
3 months ago
$45,000 - $94,500
Acres 13.0811 - 74.1182 Acres

Trent Ridge Farms

2071 Trent Ridge Rd, Morehead, KY 40351
1 week ago
$39,500 - $45,500
Acres 10.1380 - 11.9829 Acres

Little Willow Creek Farms

7300 Milford Road, Falmouth, KY 41040
2 months ago
$38,500 - $78,500
Acres 8.1841 - 19.6701 Acres

Gum Branch Road

1250 Gum Branch Rd, Manchester, KY 40962
5 days ago
Acres 15 Acres

Taylor School Farms

2300 Taylor School Road, London, KY 40741
4 months ago
$34,500 - $49,500
Acres 5.7046 - 21.7983 Acres

Bear Wallow Farms

7007 N Bear Wallow Rd, Maysville, KY 41056
Zero Money Down
1 year ago
Acres 5.2483 - 5.7452 Acres

Clay Lick Farms

285 Clay Lick Rd, Jeffersonville, KY 40337
7 months ago
Acres 3.3257 - 3.4415 Acres

6801 Highway 1781

6801 State Highway 1781, Crab Orchard, KY 40419
4 months ago
Acres 2 Acres

7828 Route 3

7828 Rockcastle Road, Louisa, KY 41230
3 months ago
Acres 5.3346 Acres